Styczeń, 2014

Lu-que

Trzecia przestrzeń

„ – A czy miłość prawdziwa ma to w swojej istocie, że uporządkowanego i pięknego człowieka kocha się nie tracąc panowania nad sobę i nie sprzeniewierzając się Muzom ? – Nawet i bardzo.” Platon, Państwo 403 A „Ogarnęło mnie poczucie, że zawsze odtąd dla mojego szczęścia i mojego zbawienia (tak właśnie myślałam, choć słowo „zbawienie” […]

marval

Święci na czasy epidemii fideizmu

W okresie Bożego Narodzenia świętych okoliczności pod dostatkiem. Ten czas przełomu starego i nowego roku, czas rodzinnego odpoczynku i innych atrakcji, liturgia wypełnia po brzegi szczególnymi dniami. Oprócz samej uroczystości Narodzenia Pańskiego, mamy zaraz świętego Szczepana, który przypomina, że milusia atmosfera szopki to tylko początek, zaś koniec przygody bywa srogi. Dalej Umiłowany Uczeń wskazuje, że […]

tomasz.szamsza

Tajemnica to tylko „głębota” dla religijnych ludzi

Codzienność uczy (jeśli ma się otwarty umysł lub jest się dzieckiem), że życie jako takie jest „beszczelnie” obojętne, ciągle generuje nowe nieoczekiwane możliwości i czasami problemy, odporne na nasze urodzenie, wierzenia, metafizyki, wiedzę/niewiedzę, osiągnięcia naukowe, stosunek/poziom zaufania do czegokolwiek (Boga, świata, natury, miłości, prawdy, dobra, piękna, tajemnicy i wszystkich kolejnych metafizyczno-religijnych bzdur), ilość i jakość […]