Lista wpisów

Święty Łukasz: pewności i plotki

czwartek, 18. października 2 List do Tymoteusza 4, 9-11 „Staraj się przybyć do mnie szybko. Bo Demas mnie opuścił umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki, Krescens – do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną”. Tłumaczenie tym razem Biblii Poznańskiej. A ten fragment został wybrany w Watykanie, ponieważ dzisiaj święto ewangelisty […]

Gdy złoto świeci nie dość jasno

Ewangelia Mateusza 7,12 „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”. Tak zwana złota reguła etyczna. Biblia Poznańska podaje w przypisie: „Przypisuje się również Hillelowi słowa: »Nie czyń drugim, co tobie jest niemiłe. To jest cała Tora, a wszystko inne jest wyjaśnieniem. Idź i […]

Ogrodnik i „noli me tangere”

Ewangelia Jana 20,11-18 Magdalena i Jezus wzięty za ogrodnika. Nie pamiętam, żeby ktoś namalował Go jako owego opiekuna ogrodu, a przecież gdyby ukazał się tej Marii w grobowym dezabilu, bo i tak Go się widziało, albo w podniosłej szacie Pana dziejów, taka pomyłka byłaby trudniejsza. Musiał być ubrany zwyczajnie. Czemu jednak nie został rozpoznany w […]

“I poczęła z Ducha Świętego”

Ewangelia Łukasza 1,26-38 Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeniesiona z niedzieli, uroczystości jeszcze ważniejszej. Zwiastowanie. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas: tak brzmi dosłownie odpowiedni werset z prologu do ewangelii Jana. W tym tłumaczeniu można wyczytać myśl, żeśmy na ziemi podróżnikami tylko, zmierzamy dalej, ale w tej eskapadzie mamy towarzysza bardzo opiekuńczego, przewodnika znającego […]