Lista wpisów

Nowy Byt – Paul Tillich

Przetłumaczyłem sobie luźno, nieprofesjonalnie i na własny użytek jedno z kazań Paula Tillicha. Kazanie to Tillich wygłosił do środowiska akademickiego niedługo przed swoim odejściem na emeryturę, w 1955 roku w Nowym Jorku. Bardzo mi się spodobało. Po przejrzeniu polskiej już wersji stwierdziłem, że da się chyba w miarę czytać – tzn. ogólnie oczywiście amatorszczyzna, ale […]

Bóg Honor Parafia

Na jednym z forów internetowych poruszony został swego czasu temat pewnej bardzo kontrowersyjnej wspólnoty charyzmatycznej. Jej działanie zostało poddane surowej krytyce ze strony konserwatywnie nastawionych uczestników forum. Swoją drogą podzielałem te uwagi, bowiem wspólnota ta rzeczywiście balansuje moim zdaniem na granicy patologii religijnej. Najbardziej jednak zaciekawił mnie pewien komentarz, brzmiący mniej więcej tak: „no wiadomo, […]

Kanonizacja

Gdy miałem dziewięć lat, papież był w moim mieście. Wystarczy powiedzieć „papież”, bo to był dla mnie wtedy synonim Jana Pawła II. Nie wyobrażałem sobie, żeby mógł być jakiś inny papież, niż Polak, Jan Paweł II. Msza była na lotnisku na obrzeżach miasta, dokąd wszyscy szliśmy pieszo. Nad miastem latały samoloty rozpylające jakiś środek na […]

Koniec świata 2

Jak głosi ks. Grzegorz Barth w nie tak dawno wydanej książce „Hermeneutyka osoby”, charakterystyczną cechą bytu osobowego jest bycie pomiędzy. Osoba nigdy nie jest klarowna i jednoznaczna, lecz zawsze przedziwnie dramatyczna. Jest TU i TAM, jest boska, a jednak arcyludzka. Jest wychylona ku innym, a jednak zawsze wraca do siebie, gdzie jest osobno. Ta gra […]

Koniec świata

Nie ma nic bardziej podstawowego i koniecznego do przyjęcia niż życie po śmierci. Czym miałoby być życie, gdyby miało się kończyć? Jaki miałby być sens wszystkich wysiłków, ruchów, posunięć, zajść, wydarzeń, procesów, jeśli wszystko miałoby się kiedyś nieodwołalnie zatrzymać? Po co cokolwiek, jeśli ostatecznie nie na zawsze? Wydaje się, że życie bez perspektywy tego TAM […]

Święci na czasy epidemii fideizmu

W okresie Bożego Narodzenia świętych okoliczności pod dostatkiem. Ten czas przełomu starego i nowego roku, czas rodzinnego odpoczynku i innych atrakcji, liturgia wypełnia po brzegi szczególnymi dniami. Oprócz samej uroczystości Narodzenia Pańskiego, mamy zaraz świętego Szczepana, który przypomina, że milusia atmosfera szopki to tylko początek, zaś koniec przygody bywa srogi. Dalej Umiłowany Uczeń wskazuje, że […]

Samotność

Moim zdaniem ludzie wcale nie dzielą się na samotnych i tych, którzy samotnymi nie są. Dzielą się jedynie na tych, którzy odkryli swoją samotność i na tych, którzy  nie chcą jej zobaczyć. Nie chodzi o jakąś samotność psychologiczną, o bycie odludkiem, czy tym bardziej o tak zwane bycie singlem. Chodzi o samotność, która woła „nie, […]

Doświadczenie i teologia

W historii doktryny chrześcijańskiej, szczególnie od czasów Soboru Trydenckiego i Melchiora Cano, wymienia się skrupulatnie źródła, z których ma korzystać teologia (tak zwane loci theologici). Są one uszeregowane hierarchicznie, w taki sposób, że w efekcie dowodzenie z Pisma świętego ma wyższą rangę niż dowodzenie z pism Augustyna, to zaś ma wyższą rangę niż dowodzenie z […]

Poganie w Kościele

Tytułowa fraza jest przewrotnie dwuznaczna. Kościół jest Kościołem pogan, bo obejmuje narody pogańskie. Bóg Izraela zwołał w nim już nie tylko synów Jakuba, ale wszystkie ludy ziemi. Ale Kościół jest też Kościołem pogan w pejoratywnym sensie. Do jego mentalności przenika to, co pogańskie. A poganie wewnątrzkościelni pozostali tymi samymi poganami sprzed wieków, tylko że teraz […]

Chrystologia jest kpiarstwem

Pytasz mnie, czemu mam takie luźnie podejście, czemu nie mam tak poważnej miny, jaką chciałbyś, żebym miał.  Z teologią jest tego rodzaju problem, że wkrada się w nią aż zbyt wielki nawał patosu. Bo człowiek staje przed najważniejszymi sprawami, a z tego wnioskuje, że teraz będzie się mówić śmiertelnie poważnie. Lecz nie zawsze to co […]

Nabożeństwo majowe

Rozpoczyna się nabożeństwo. Znudzony ksiądz nie wygląda na zadowolonego, że musiał przyjść pół godziny przed Mszą. Zniechęcony wystawia Najświętszy Sakrament, co swoją drogą jest błędem, bo nabożeństwo jest zasadniczo skierowane do Maryi, a w monstrancji uobecniony jest kto inny. W kościele głównie starsi ludzie, którzy czekali cały rok na kolejny maj. To dla nich ważne […]

Czary-mary, czyli o dwóch nadprzyrodzonościach

Paweł pisał (1 Kor), że pokarmy poświęcone bożkom to zwykłe pokarmy. Jedzonko to jedzonko i można je jeść, to jasne. Cóż za zdrowy rozsądek! Oczywiście potem Paweł dodaje, żeby nie jeść tych pokarmów, ale z następującego powodu: by nie zgorszyć brata, który może pomyśleć, że w ten sposób oddajemy cześć jakiemuś bóstwu. Dlatego i tylko […]

Starsze