Biblia

dAquin

WARSZTATY na temat pierwotnych wspólnot chrześcijańskich

Zapraszamy do udziału w warsztatach: WSPÓLNOTY PIERWOTNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA, 30.06. – 5.07.2014, Villecroze, Francja. Warsztaty poświęcone będą historii powstania, strukturze i teologii wspólnot chrześcijańskich, które wyłoniły się w pierwszym wieku po narodzinach Jezusa. Wspólnoty te stały się miejscem, gdzie przechowywane były, przekazywane, a w końcu zredagowane i spisane najstarsze świadectwa chrześcijańskiej wiary, w tym głównie księgi, […]

Renata Muszyńska

Pragnienie płodności

Saraj była żoną Abrama. Razem z nim wyruszyła w nieznaną drogę, którą wskazał Bóg. Tym samym pozostawiła swoje dotychczasowe życie. Nowa droga prowadziła ją do zawierzenia i stawania w prawdzie. Były na niej szczególnie trudne sytuacje, jawiące się jako niebezpieczne dla życia,  podczas których Sara nie zawsze pokonała swój lęk i ufała, że Bóg ją […]

maarta

Refleksje nt. zła

„My chrześcijanie wierzymy, że wszystko jest stworzone z miłości. Więc skąd pochodzi zło? Dlaczego jest tak dużo cierpienia? Gdy patrzę na zło w świecie jestem wstrząśnięty. Rozumiem ludzi, którzy doszli do wniosku, że nie ma Boga”. To fragment książki „Nocne rozmowy w Jerozolimie z kardynałem Martini”. Jest to wywiad autentyczny, szczery, bardzo mi się podobał. […]

Renata Muszyńska

O dwóch sposobach poznania

Myślę nadal o Ewie, pierwszej kobiecie przedstawionej w Biblii. O zasadzie, którą podaje Bóg: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. Po co jest ta zasada? Czy jest potrzebna? Komu jest potrzebna? Bogu? Człowiekowi? Może […]

Renata Muszyńska

O dwóch sposobach wyrażania miłości

Czytam biblijną opowieść o stworzeniu świata, o początkach życia w łasce, łaską, z łaski, z Bożej łaski. Czytam ją niejako „od środka”, od strony duszy ludzkiej. I myślę o Ewie, pierwszej kobiecie. Myślę o niej jako tej, w której Bóg kształtuje (stwarza) najpierw jej naturę (pierwszy opis stworzenia): biologiczny wymiar życia (niczym roślinny), zmysłowy (niczym […]

maarta

Życzenia na rok 2013

Zanim przejdę do życzeń na 2013 chciałabym napisać o Febe.  Febe znamy z Listu do  Rzymian. Być może była odpowiedzialna za jego dostarczenie do Rzymu. Poniżej kilka przekładów Rz 16 1-2 – fragmentu odnoszącego się do Febe. Biblia Poznańska (1974/75) „ Polecam waszej opiece Febe, naszą siostrę, która przebywa i usługuje Kościołowi w Kenchrach.  Przyjmijcie […]

Renata Muszyńska

Szlakiem wewnętrznych doświadczeń “ja”

Czytając wpisy umieszczone na tym portalu, myślę o „Bogu, którego nie ma”, o Bogu „pogrzebanym” przez Nietzschego, postmodernistycznym odejściu od tego, co wartościowe. O Bogu, który oczyszcza rozum z obiektywizmu i pewności, pozbawia poczucia bezpieczeństwa, związanego z ustalonym porządkiem i zintegrowanym obrazem siebie, świata, człowieka. O Bogu, który tak właśnie wydaje się człowiekowi. Nie tylko […]

maarta

Ulubiona lektura pierwszych chrześcijanek

Co skłoniło autora  1 listu do Tymoteusza (podającego się za św. Pawła) do napisania ostrych słów zabraniających kobietom nauczać oraz nakazujących trwać w małżeństwie i rodzić dzieci? Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. 12 Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. 15 Zbawiona zaś […]

aneta.maria

Czytanie czytań

Robiliście/robicie tak? W mojej wspólnocie spotykaliśmy się co tydzień w sobotę wieczorem, a zatem już w niedzielę, czytaliśmy czytania liturgiczne przeznaczone przez KK na daną niedzielę i „dzieliliśmy się”. Do czytań był wcześniej przygotowywany komentarz przez wyznaczone osoby, ale potem to zanikło. Ideą „dzielenia się” było skontaktowanie się ze sobą „ubiegłotygodniowym”, ze sobą aktualnym, z […]

maarta

Zagubione uczennice

Hermeneutyka podejrzeń Jeden z nurtów teologii feministycznej opiera się na tzw. hermeneutyce podejrzeń. Język Pisma Świętego, traktowany jest jako androcentryczny. Z uwagi na niechętną kobietom kulturę oraz tworzenie tekstów włącznie przez mężczyzn, nawet niewielka wzmianka w źródłach pisanych wymieniająca kobiety, a nawet te teksty, które kobiety wyraźnie marginalizują, powinny być ważnym źródłem do rekonstrukcji rzeczywistej […]

Jezus – seminarium

Linki do słowników i tekstów biblijnych

  http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/ – Synopsa czterech ewangelii kanonicznych, Ewangelii Tomasza oraz pism Pawła. Kliknięcie w odpowiednią ikonkę obok tekstu powoduje automatyczne wyszukanie miejsc paralelnych. Język angielski.   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057 – Dziewiąte wydanie najsłynniejszego leksykonu języka greckiego opracowywanego od początku XIX wieku. Odnośniki do przykładów użycia słów w Biblii oraz w pismach autorów klasycznych. W języku angielskim.   […]

Jezus – seminarium

Wyjaśnienie

Wielu z nas odczuwa potrzebę głębszego i bardziej kompetentnego zanurzenia się w świat tekstów biblijnych i egzegezy. Pomóc w tym mogą rozmaite narzędzia naukowe dostępne online i wydawnictwa książkowe. W tym miejscu zamierzamy stworzyć zbiór linków do stron zawierających stosowne źródła wiedzy oraz autorskie bibliografie, czyli polecane pozycje książkowe o egzegezie. Zbiór nie jest zamknięty. Każdy […]

Starsze