Bóg

Lu-que

Anamneza

Żyję w nieustannej anamnezie. Wydobywam się z zapomnienia pokoleń. Powstaję z własnej niepamięci. Nie pamiętam mojego credo. Nie chodzę w obecności hierarchii zasad. Nie mam przed oczami prawd wiary. Brakuje mi sił, by powtarzać oklepane na pamięć modlitwy. Jestem śmiertelnie znużony odtwarzaniem tych samych formuł. Grzęzną mi w gardle i umykają uwadze nic już nie […]

Lu-que

Sakrament

Rzeczy chcą być tutaj ostatecznym wcieleniem Osoby, najbardziej chwalebnym znakiem Jej obecności, najwznioślejszym Jej przedłużeniem. Ja jednak nie jestem już w stanie im wierzyć. Nie odnajduję się już wśród świętych i poświęconych przedmiotów. Nie przemawiają do mnie, ani ja do nich. Nie jesteśmy dla siebie. Teraz w obecności czegoś innego staję. Przed czymś innym się […]

dAquin

WARSZTATY na temat pierwotnych wspólnot chrześcijańskich

Zapraszamy do udziału w warsztatach: WSPÓLNOTY PIERWOTNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA, 30.06. – 5.07.2014, Villecroze, Francja. Warsztaty poświęcone będą historii powstania, strukturze i teologii wspólnot chrześcijańskich, które wyłoniły się w pierwszym wieku po narodzinach Jezusa. Wspólnoty te stały się miejscem, gdzie przechowywane były, przekazywane, a w końcu zredagowane i spisane najstarsze świadectwa chrześcijańskiej wiary, w tym głównie księgi, […]

Lu-que

Oblicze

Skoro jesteśmy przeznaczeni do życia, którym żyje się w wieczności, i jeśli prawdą jest, że odkrywamy się w obliczu innego, to nie odnajdziemy się nigdzie indziej, jak tylko w obliczu Tego, który jest w wieczności. W obliczu Tego, który nie ma miary odkryje się nasza wielkość. Nasza wolność przed Tym, którego nic nie zniewala. Nasza […]

Lu-que

Trzecia przestrzeń

„ – A czy miłość prawdziwa ma to w swojej istocie, że uporządkowanego i pięknego człowieka kocha się nie tracąc panowania nad sobę i nie sprzeniewierzając się Muzom ? – Nawet i bardzo.” Platon, Państwo 403 A „Ogarnęło mnie poczucie, że zawsze odtąd dla mojego szczęścia i mojego zbawienia (tak właśnie myślałam, choć słowo „zbawienie” […]

Krzysztof Paczos

Hotel

Nie kłaniamy się już przed niczym. Nikomu już nie składamy hołdów. Naszą ludzką, wspólną, społeczną wiarą nie wierzymy tak naprawdę w nic. W odwiecznym sporze między państwem a Kościołem nie ma zwycięzcy. W każdym razie nie wygrał żaden z tych dwóch. Dzisiejsza dekonstrukcja jest totalna, dotyczy wszelkiej ludzkiej konstrukcji. Z dziwną, niezrozumiałą ulgą słuchamy obrazoburczych […]

Renata Muszyńska

Syn pierworodny spełnieniem pragnienia

Tym razem przeczytałam opowieść o Rebece. Dotknęła mnie w dwóch miejscach: płodności i błogosławieństwa pierworodnego syna. Zobaczyłam, że pragnienie płodności jest tutaj przede wszystkim pragnieniem Izaaka. To on modli się za Rebekę, o potomstwo dla niej i dla siebie. Tym samym temat przechyla się w stronę mężczyzny. Pomyślałam o pragnieniach dnia codziennego, o tym, jak […]

Lu-que

Druga przestrzeń

„Abyśmy się tego nauczyli i [...] naśladowali obiegi boskie, które są bezbłędne, i ustalali jakoś te obiegi błędne, które są w nas” Platon, Timaios 47 C „W epoce, w której dziesięcioro przykazań straciło swą bezwarunkową ważność w oczach wielu ludzi, człowiek musi być wyposażony w zdolność słuchania i przestrzegania dziesięciu tysięcy wymogów i przykazań ukrytych […]

Krzysztof Paczos

Mój Ojciec

Boskie istnienie niepodobne jest do naszego istnienia. Bóg jest duchem, nie istnieje tak wyraźnie, tak mocno i dosadnie jak my. Nie można go uchwycić, ani dotknąć, ani nawet zobaczyć czy usłyszeć. Bóg nie istnieje w żaden namacalny sposób. Czy podoba się to nam czy nie, istnienie Boga podobne jest bardziej do śmierci niż do życia. […]

Renata Muszyńska

Pragnienie płodności

Saraj była żoną Abrama. Razem z nim wyruszyła w nieznaną drogę, którą wskazał Bóg. Tym samym pozostawiła swoje dotychczasowe życie. Nowa droga prowadziła ją do zawierzenia i stawania w prawdzie. Były na niej szczególnie trudne sytuacje, jawiące się jako niebezpieczne dla życia,  podczas których Sara nie zawsze pokonała swój lęk i ufała, że Bóg ją […]

Krzysztof Paczos

Religijny język

Nie myślę, że umieramy z powodu potęgi śmierci. To raczej potęga życia rozsadza w nas granice zmęczonego wysiłkiem ciała. Serce bić przestaje wówczas, gdy nie umie już udźwignąć ciężaru życia. Umieramy, bo nie jesteśmy w stanie żyć. Żyjemy tylko tam, gdzie nie umarliśmy. Prawdziwe życie nie zna śmierci, a prawdziwa śmierć nie smakowała nigdy życia. […]

Lu-que

Przestrzeń

                               „Ty mówisz, że ona [granica] ograbia, a ja na odwrót, że ona ocala.” Platon, Fileb 26 c “Jestestwa, którym przysługuje działanie i doznawanie, muszą mieć jedną naturę u  substratu.” Arystoteles, O powstawaniu i niszczeniu 322b16-19  „Człowiek stworzony na obraz Boga powinien posiadać wszystkie dobra swojego wzoru.” Św. Grzegorz z Nyssy, Traktat o stworzeniu człowieka I […]

Starsze