droga

Lu-que

Oblicze

Skoro jesteśmy przeznaczeni do życia, którym żyje się w wieczności, i jeśli prawdą jest, że odkrywamy się w obliczu innego, to nie odnajdziemy się nigdzie indziej, jak tylko w obliczu Tego, który jest w wieczności. W obliczu Tego, który nie ma miary odkryje się nasza wielkość. Nasza wolność przed Tym, którego nic nie zniewala. Nasza […]

Renata Muszyńska

Pragnienie płodności

Saraj była żoną Abrama. Razem z nim wyruszyła w nieznaną drogę, którą wskazał Bóg. Tym samym pozostawiła swoje dotychczasowe życie. Nowa droga prowadziła ją do zawierzenia i stawania w prawdzie. Były na niej szczególnie trudne sytuacje, jawiące się jako niebezpieczne dla życia,  podczas których Sara nie zawsze pokonała swój lęk i ufała, że Bóg ją […]

aneta.maria

Czytanie czytań

Robiliście/robicie tak? W mojej wspólnocie spotykaliśmy się co tydzień w sobotę wieczorem, a zatem już w niedzielę, czytaliśmy czytania liturgiczne przeznaczone przez KK na daną niedzielę i „dzieliliśmy się”. Do czytań był wcześniej przygotowywany komentarz przez wyznaczone osoby, ale potem to zanikło. Ideą „dzielenia się” było skontaktowanie się ze sobą „ubiegłotygodniowym”, ze sobą aktualnym, z […]

aneta.maria

Numer o miłości

Przez lata z mymi braćmi i siostrami planowaliśmy wydać zbiór tekstów „O małżeństwie”. Temat pojawił się niejako naturalnie: tyle nam się w małżeństwach powydarzało, że poczuliśmy się posiadaczami solidnego ciężaru doświadczenia, które mogłoby służyć innym. Małżeństwa, które się udały, małżeństwa, które się nie udały, małżeństwa, których nie było, i takie, których nigdy nie zawarto przed […]