Jezus

klaio

Konspiracyjny Kościół Jezusa?

W Villecroze, w Prowansji właśnie rozpoczęły się warsztaty na temat pierwotnych wspólnot chrześcijańskich, na które zapraszał czytelników didaskalosa d’Aquin (tu). Przyjechałem tu z własnymi pytaniami. Po pierwsze, o sens (poza erudycją) „archeologii” w pokładach wczesnochrześcijańskiej duchowości i teologii. Czy dokopanie się do precyzyjniejszej wiedzy o tych wspólnotach, zwłaszcza pierwszej wspólnoty, której początki dał sam Jezus […]

marval

Dajmy już spokój z tym Jezusem?

Dlaczego w XXI wieku chrystologia? Czemu upierać się przy tej narracji, ile można o tym Jezusie mówić, czy nie wystarczy? W gąszczu poglądów, w czasach faktycznego pluralizmu, Kościół wciąż upiera się przy głoszeniu Jezusa Chrystusa – czyli Jezusa jako Chrystusa. Ludziom, którzy mają swoje konkretne problemy, którzy żyją w dynamicznym czasie, w czasie przełomu. Tym […]

aneta.maria

Trzeba zabić tę miłość

Tylko w Ewangelii według Marka Jezus patrzy na bogatego młodzieńca z miłością. Czyżby autorom ewangelii Łukasza i Mateusza miłość nie wydawała się tak znów ważna w pytaniu o doskonałość i osiągnięcie życia wiecznego? U Mateusza młodzieniec sam ma poczucie braku mimo wypełniania przykazań, u Marka i Łukasza na brak wskazuje Jezus. Marek też jako jedyny […]

maarta

Zagubione uczennice

Hermeneutyka podejrzeń Jeden z nurtów teologii feministycznej opiera się na tzw. hermeneutyce podejrzeń. Język Pisma Świętego, traktowany jest jako androcentryczny. Z uwagi na niechętną kobietom kulturę oraz tworzenie tekstów włącznie przez mężczyzn, nawet niewielka wzmianka w źródłach pisanych wymieniająca kobiety, a nawet te teksty, które kobiety wyraźnie marginalizują, powinny być ważnym źródłem do rekonstrukcji rzeczywistej […]

tomasz.szamsza

O Świadomości Jezusa – tym razem ortodoksyjnie

Już bez zbędnych komentarzy, wstępów  podaję kolejny tekst do dyskusji (przemyślenia – jeżeli jest to możliwe i zdrowe). Podobno seminarzyści prawosławni zaczynają poznanie teologii od pism pseudo Dionizego – na start daje właściwą perspektywę mówienia lub niemówienia o Bogu (prymat modlitwy, duchowości [wyrażonej negatywnie, bez obrazów,pojęć, ględzenia]). Mimo dobrego startu warto dodać, że w praktyce prawosławie […]

tomasz.szamsza

O świadomości Jezusa – perspektywa międzyreligijna

Zadając pytania o świadomość Jezusa, należy pamiętać, że zadajemy je z perspektywy człowieka żyjącego w XXI wieku. Współczesny człowiek ma łatwy dostęp zdobyczy nauk o człowieku, kosmosie, materii; na co dzień spotyka się z ludźmi, którzy zadają (lub nie) całkowicie inne pytania o życie, sens, wiarę czy religię. Pytania natury religijnej i egzystencjalnej muszą już […]

Dariusz Kot

Wielka debata online – Obraz czy obrazy Jezusa?

Czy historyczny Jezus wędrując po wioskach i miasteczkach starożytnej Galilei nauczał, że jest wcielonym Bogiem? Czy uważał się za oczekiwanego przez Żydów Mesjasza (Chrystusa)? Czy planował zakładanie trwałego Kościoła? W ponadwyznaniowej debacie internetowej odpowiedzi na te pytania poszukam wraz ze znakomitymi polskimi biblistami i teologami, min. z ks. dr. Arturem Maliną, ks. dr. Krzysztofem Paczosem i ks. dr. Grzegorzem Strzelczykiem

administrator

Dwa obrazy Jezusa – zapowiedź i uwagi techniczne

Redakcja didaskalos.pl będzie miała przyjemność gościć w dniach 6–8.07 debatę “Dwa obrazy Jezusa”. Inicjatorem i gospodarzem debaty jest Dariusz Kot, popularyzujący w Polsce badania egzegetyczne nad Jezusem historycznym i początkami chrześcijaństwa. Zaproszeni zostali księża katoliccy: Artur Malina, Krzysztof Paczos i Grzegorz Strzelczyk. Drugą część debaty, która początkowo miała się odbyć na didaskalosie w dniach 13-15.07, organizator, Dariusz […]

Synodia – wykłady

Siedmiopak?

Pod koniec dyskusji pod moją notką Michał postawił kwestię sakramentów w Kościele katolickim. Ja kiedyś rozmawiałam z Krzysztofem Paczosem o tym, ale rozmowa, jak i inne została w “starym didaskalosie”. Postanowiłam ją tu przekleić, choć muszę poczynić parę zastrzeżeń. To rozmowa sprzed 2 lat. Dla ludzi podążających drogą to ważne, bo kto jest w tym […]

Jarosław Dudycz

Nie ma takiego Boga

Zdałem sobie dziś ostatecznie sprawę z tego – ba, to mnie przetrąciło i sporo mi się od tego może zmienić – że mam znakomitych przyjaciół-mężczyzn, a nie znam żadnej kobiety, która by była taka, jak oni. I to mnie ogromnie męczy, właśnie to, chyba mi się udało ten ważny dla mnie deficyt w końcu pochwycić […]

Synodia – wykłady

Ogłoszenie (przypomnienie). Wykłady “Zmartwychwstanie Jezusa”

Zmartwychwstanie Jezusa (I) – pytanie historyczne (piątek, 13 kwietnia 2012 r., godz.19.00) Zmartwychwstanie Jezusa (II) – pytanie teologiczne (sobota, 14 kwietnia 2012 r., godz.19.00) Proponujemy Państwu dwa wykłady Krzysztofa Paczosa: Pierwszy, Zmartwychwstanie Jezusa (I) – pytanie historyczne, będzie próbą ważenia historycznych świadectw, wskazujących na fakt zmartwychwstania Jezusa, jak i tych, które zaprzeczają temu faktowi. Drugi, Zmartwychwstanie Jezusa […]

Jan Turnau

Ogrodnik i „noli me tangere”

Ewangelia Jana 20,11-18 Magdalena i Jezus wzięty za ogrodnika. Nie pamiętam, żeby ktoś namalował Go jako owego opiekuna ogrodu, a przecież gdyby ukazał się tej Marii w grobowym dezabilu, bo i tak Go się widziało, albo w podniosłej szacie Pana dziejów, taka pomyłka byłaby trudniejsza. Musiał być ubrany zwyczajnie. Czemu jednak nie został rozpoznany w […]

Starsze