kapłaństwo

Robert Skiba

Spowiedź

Jeśli naprawdę zaczynamy walkę o oczyszczenie tej wspólnoty z osób, które nie są w stanie sprostać stanowi kapłaństwa i których natury wariują z samotności, to trzeba sobie uświadomić, że terenem ich szaleństwa bywa konfesjonał. Tajemnica spowiedzi ciąży czasem na jednej stronie do końca życia. To cytat z artykułu Joanny Szczepkowskiej (http://tiny.pl/qxldt) będącego jednocześnie świadectwem z […]

Robert Skiba

l’oecuménisme

Słowa mają swoje przedziwne sensy, bo zawsze związane są z ludźmi. Przekonuję się o tym będąc daleko, w obcym kraju, obcej kulturze. Od czasu do czasu udaje mi się jakąś historię opisać (zdecydowanie więcej czeka na opisanie). Nazywam to swoistą nauką słówek. Oto jedna z historii, która koresponduje z didaskalosem. Można powiedzieć, że to była […]

Robert Skiba

Od de- do re-konstrukcji, czyli o geście Jezusa

Niewątpliwie jestem dzieckiem katolicyzmu i to w jego polskiej odmianie (co teraz, kiedy trochę poznaję Kościół francuski, jest ważnym rozróżnieniem). To w nim zostałem ukształtowany i nie sądzę, aby cokolwiek mogło zatrzeć tę prawdę. Wspominam o tym, bo to jest swoisty punkt wyjścia moich poszukiwań – szczególnie tych związanych z osobą Jezusa. I to zarówno […]

aneta.maria

Kiedy umrze ostatni ksiądz

(tekst z 7 marca 2012 roku) Lubię, kiedy problem pojawia się sam i jest rzeczywisty. Raport holenderskich dominikanów z 2007 roku stwierdza: mamy diecezje i parafie – tam żyją wspólnoty wiernych – nie ma księży – nie ma eucharystii. Co dalej? Spontanicznym i nieoptymalnym rozwiązaniem jest oddolna inicjatywa Nabożeństw Słowa i Komunii. Czyli, jak łatwo […]