kobieta

Lu-que

Trzecia przestrzeń

„ – A czy miłość prawdziwa ma to w swojej istocie, że uporządkowanego i pięknego człowieka kocha się nie tracąc panowania nad sobę i nie sprzeniewierzając się Muzom ? – Nawet i bardzo.” Platon, Państwo 403 A „Ogarnęło mnie poczucie, że zawsze odtąd dla mojego szczęścia i mojego zbawienia (tak właśnie myślałam, choć słowo „zbawienie” […]

Renata Muszyńska

O dwóch sposobach poznania

Myślę nadal o Ewie, pierwszej kobiecie przedstawionej w Biblii. O zasadzie, którą podaje Bóg: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. Po co jest ta zasada? Czy jest potrzebna? Komu jest potrzebna? Bogu? Człowiekowi? Może […]

Renata Muszyńska

O dwóch sposobach wyrażania miłości

Czytam biblijną opowieść o stworzeniu świata, o początkach życia w łasce, łaską, z łaski, z Bożej łaski. Czytam ją niejako „od środka”, od strony duszy ludzkiej. I myślę o Ewie, pierwszej kobiecie. Myślę o niej jako tej, w której Bóg kształtuje (stwarza) najpierw jej naturę (pierwszy opis stworzenia): biologiczny wymiar życia (niczym roślinny), zmysłowy (niczym […]

maarta

Życzenia na rok 2013

Zanim przejdę do życzeń na 2013 chciałabym napisać o Febe.  Febe znamy z Listu do  Rzymian. Być może była odpowiedzialna za jego dostarczenie do Rzymu. Poniżej kilka przekładów Rz 16 1-2 – fragmentu odnoszącego się do Febe. Biblia Poznańska (1974/75) „ Polecam waszej opiece Febe, naszą siostrę, która przebywa i usługuje Kościołowi w Kenchrach.  Przyjmijcie […]

maarta

Ulubiona lektura pierwszych chrześcijanek

Co skłoniło autora  1 listu do Tymoteusza (podającego się za św. Pawła) do napisania ostrych słów zabraniających kobietom nauczać oraz nakazujących trwać w małżeństwie i rodzić dzieci? Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. 12 Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. 15 Zbawiona zaś […]

maarta

Zagubione uczennice

Hermeneutyka podejrzeń Jeden z nurtów teologii feministycznej opiera się na tzw. hermeneutyce podejrzeń. Język Pisma Świętego, traktowany jest jako androcentryczny. Z uwagi na niechętną kobietom kulturę oraz tworzenie tekstów włącznie przez mężczyzn, nawet niewielka wzmianka w źródłach pisanych wymieniająca kobiety, a nawet te teksty, które kobiety wyraźnie marginalizują, powinny być ważnym źródłem do rekonstrukcji rzeczywistej […]

Jarosław Dudycz

Nie ma takiego Boga

Zdałem sobie dziś ostatecznie sprawę z tego – ba, to mnie przetrąciło i sporo mi się od tego może zmienić – że mam znakomitych przyjaciół-mężczyzn, a nie znam żadnej kobiety, która by była taka, jak oni. I to mnie ogromnie męczy, właśnie to, chyba mi się udało ten ważny dla mnie deficyt w końcu pochwycić […]