Królestwo

maarta

“Ojcze nasz” w kontekście przyjścia Królestwa Bożego

Ojcze Niech zostanie uświęcone imię twe Niech przyjdzie królestwo twe Chleb nasz powszedni daj nam dzisiaj I odpuść nam długi nasze jak i my uwolniliśmy dłużników naszych I nie wprowadź nas w doświadczenie (tłumaczenie Grecko-Polski Nowy Testament z “Vocatio” – nie uważam, że tłumaczenie dosłowne jest lepsze, ale pozwala zwrócić uwagę na słowa, sens, które […]

Synodia – wykłady

Siedmiopak?

Pod koniec dyskusji pod moją notką Michał postawił kwestię sakramentów w Kościele katolickim. Ja kiedyś rozmawiałam z Krzysztofem Paczosem o tym, ale rozmowa, jak i inne została w “starym didaskalosie”. Postanowiłam ją tu przekleić, choć muszę poczynić parę zastrzeżeń. To rozmowa sprzed 2 lat. Dla ludzi podążających drogą to ważne, bo kto jest w tym […]

Bogdan

Sakrament – znak czy rzeczywistość?

Sakramenty to „widzialne znaki, niewidzialnej rzeczywistości”. Znaki, które o tyle są prawdziwe o ile tą konkretną rzeczywistość dobrze rozpoznają i wskazują. Myślenie, że poprzez jakiś gest, wypowiedziane słowa lub jakiś rytuał możemy mieć nad tą rzeczywistością jakąś władzę lub że możemy ją wytworzyć jest myśleniem magicznym. Bóg jest Suwerenem i tej suwerenności Boga w swoim […]

Bogdan

Królestwo serca

Myślę, że rzeczywistość Królestwa głoszonego przez Jezusa była we mnie zawsze bardzo żywa. Obrazy miłości, prawdy, życia, wolności, domu, ojca, przyjaciół, radości, szczęścia pozwalały żyć mojemu sercu. Oczywiście były okresy kiedy redukowałem te pragnienia do tzw. „realnego życia”, ale wcześniej czy później wracałem do tego co pozwalało mi oddychać. Dotykająca jest ta Platońska intuicja obcowania […]

Bogdan

Co głosił Jezus?

Można powiedzieć że Królestwo zapowiadane przez Jezusa nie przyszło. A przynajmniej nie przyszło w sposób jaki się spodziewali Jego uczniowie i pierwsi chrześcijanie. Nie było zapowiadanych przez Pawła z Tarsu „dźwięku trąb” i „powrotu w chwale Syna Człowieczego”. Mnie jednak frapuje co innego. Jezus nie tylko zapowiadał przyjście Królestwa ale głosił że to Królestwo jest […]