pragnienie

Renata Muszyńska

Syn pierworodny spełnieniem pragnienia

Tym razem przeczytałam opowieść o Rebece. Dotknęła mnie w dwóch miejscach: płodności i błogosławieństwa pierworodnego syna. Zobaczyłam, że pragnienie płodności jest tutaj przede wszystkim pragnieniem Izaaka. To on modli się za Rebekę, o potomstwo dla niej i dla siebie. Tym samym temat przechyla się w stronę mężczyzny. Pomyślałam o pragnieniach dnia codziennego, o tym, jak […]

Renata Muszyńska

Pragnienie płodności

Saraj była żoną Abrama. Razem z nim wyruszyła w nieznaną drogę, którą wskazał Bóg. Tym samym pozostawiła swoje dotychczasowe życie. Nowa droga prowadziła ją do zawierzenia i stawania w prawdzie. Były na niej szczególnie trudne sytuacje, jawiące się jako niebezpieczne dla życia,  podczas których Sara nie zawsze pokonała swój lęk i ufała, że Bóg ją […]

aneta.maria

Krótki szkic o potrzebach i szczęściu

W tym krótkim szkicu wracam do naszej dyskusji i sporu pod postem Abominacji o potrzebach, ich spełnieniu a stworzeniu nas do szczęścia. Czym są potrzeby i pragnienia, należałoby sobie odpowiedzieć. Potrzeba jest brakiem w człowieku, negatywnie odczuwanym i/lub działającym. Są potrzeby, których spełnienie daje ulgę poprzez zakończenie stanu napięcia, bólu i głodu. Są też potrzeby, […]

[notka usunięta przez autora]

[notka usunięta przez autora]