świadomość

Lu-que

Anamneza

Żyję w nieustannej anamnezie. Wydobywam się z zapomnienia pokoleń. Powstaję z własnej niepamięci. Nie pamiętam mojego credo. Nie chodzę w obecności hierarchii zasad. Nie mam przed oczami prawd wiary. Brakuje mi sił, by powtarzać oklepane na pamięć modlitwy. Jestem śmiertelnie znużony odtwarzaniem tych samych formuł. Grzęzną mi w gardle i umykają uwadze nic już nie […]

tomasz.szamsza

O Świadomości Jezusa – tym razem ortodoksyjnie

Już bez zbędnych komentarzy, wstępów  podaję kolejny tekst do dyskusji (przemyślenia – jeżeli jest to możliwe i zdrowe). Podobno seminarzyści prawosławni zaczynają poznanie teologii od pism pseudo Dionizego – na start daje właściwą perspektywę mówienia lub niemówienia o Bogu (prymat modlitwy, duchowości [wyrażonej negatywnie, bez obrazów,pojęć, ględzenia]). Mimo dobrego startu warto dodać, że w praktyce prawosławie […]

tomasz.szamsza

O świadomości Jezusa – perspektywa międzyreligijna

Zadając pytania o świadomość Jezusa, należy pamiętać, że zadajemy je z perspektywy człowieka żyjącego w XXI wieku. Współczesny człowiek ma łatwy dostęp zdobyczy nauk o człowieku, kosmosie, materii; na co dzień spotyka się z ludźmi, którzy zadają (lub nie) całkowicie inne pytania o życie, sens, wiarę czy religię. Pytania natury religijnej i egzystencjalnej muszą już […]

dAquin

O świadomości boskiej według Tomasza z Akwinu

Nawiązując do dyskusji w czasie debaty (a także do tej, która odbyła się już po niej) postanowiłem zamieścić tu tekst Tomasza z Akwinu, który powinien wnieść pewne światło do naszych rozważań na temat świadomości boskiej Jezusa. Widać wyraźnie, jak Tomasz rozróżnia kolejne stopnie w hierarchii bytów ze względu na stopień refleksji. Zdaniem Tomasza u Boga […]