wola

Jesteśmy tu na chwilę

Pewnego razu, dotknięta chorobą ojca, pomyślałam o śmierci jego, a potem mojej. Rozmyślałam o tym, ile to razy mój ojciec miał rację, chciał dobrze, i że wreszcie go rozumiem. To było pocieszające. Mój ojciec odejdzie kiedyś, z powodu starości i choroby, pomyślałam. Te myśli były pierwszą żałobą, pożegnaniem go. Rozmawiałam też wtedy z córką o […]

Renata Muszyńska

Szlakiem wewnętrznych doświadczeń “ja”

Czytając wpisy umieszczone na tym portalu, myślę o „Bogu, którego nie ma”, o Bogu „pogrzebanym” przez Nietzschego, postmodernistycznym odejściu od tego, co wartościowe. O Bogu, który oczyszcza rozum z obiektywizmu i pewności, pozbawia poczucia bezpieczeństwa, związanego z ustalonym porządkiem i zintegrowanym obrazem siebie, świata, człowieka. O Bogu, który tak właśnie wydaje się człowiekowi. Nie tylko […]

aneta.maria

Nie byłoby Piekła, gdyby Bóg nie był miłością

(tekst z 20 października 2010 roku) Co wybierał szatan, gdy został stworzony jako anioł, piękny i dobry? Widząc swym czystym i mocnym intelektem całe piękno i dobroć Boga, postawiony w sytuacji wyboru (posiadając brak w sobie – brak zbawienia), wybrał nie „czyste zło”, bo to jest przecież niemożliwe, ale jakieś inne dobro. Jedynym innym dobrem […]